Wednesday, June 06, 2018 Last Updated 0 Min 21 Sec ago English Edition
Todays E paper
Ads by Google
Sunday 20 Aug 2017 01.32 AM

ഈയാഴ്‌ച നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങിനെ?

uploads/news/2017/08/138468/azcha.jpg

അശ്വതി : ബന്ധുക്കള്‍ തമ്മില്‍ ഭിന്നത , സഞ്ചാരക്ലേശം വര്‍ദ്ധിക്കും , കടബാദ്ധ്യത കുറയ്‌ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. മംഗള കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ സംബന്ധിക്കും , വാഹനത്തിന്‌ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍. ദാമ്പത്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും , ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ധന നഷ്‌ടം .
ഭരണി: കര്‍മ്മ രംഗത്ത്‌ എതിര്‍പ്പുകള്‍, അപവാദം കേള്‍ക്കുവാന്‍ യോഗം, തൊഴില്‍പരമായ അവസര നഷ്‌ടം. യാത്രകള്‍, ബന്ധുക്കളെ സന്ദര്‍ശിക്കും, ഭൂമി, വീട്‌ ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാന്‍സ്‌ നല്‍കും, കാലാവസ്‌ഥാജന്യ രോഗ സാദ്ധ്യത, മാതാവിന്‌ അരിഷ്‌ടത.
കാര്‍ത്തിക: സുഹൃദ്‌ സഹായം വര്‍ദ്ധിക്കും , സന്താനങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം വര്‍ദ്ധിക്കും , തൊഴില്‍പരമായ അധിക യാത്രകള്‍, രോഗദുരിതത്തില്‍ ശമനം, പൂര്‍വിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം. ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പുരോഗതി, സംസാരത്തില്‍ അധിക ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക , അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കള്‍ വഴി ധന സഹായം, പഠനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ വര്‍ദ്ധിക്കും.
രോഹിണി: കുടുംബസുഹൃത്തുക്കളില്‌ നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റം വിഷമം സൃഷ്‌ടിക്കും. വിദേശയാത്രാശ്രമം വിജയിക്കും. സദ്‌കാര്യങ്ങള്‌ക്കായി പണം മുടക്കേണ്ടിവരും. കൃഷിപ്പണിയില്‌ താത്‌പര്യം വര്‌ധിക്കും. മോഷണം പോയ വസ്‌തുക്കള്‌ തിരികെ കിട്ടും.തൊഴില്രംഗത്ത്‌ മികവോടെ മുന്നേറും. രോഗശമനമുണ്ടാകും.
മകയിരം: തൊഴില്‍രംഗത്ത്‌ നിലനിന്നിരുന്ന അനശ്‌ചിതത്വം മാറും. ബന്ധുക്കള്വഴി കാര്യലാഭം. പ്രധാന ദേവാലയങ്ങളില്‌ വഴിപാട്‌ കഴിക്കുവാനവസരം. കടങ്ങള്‌ വീട്ടുവാന്‌ സാധിക്കും.ഭക്ഷണസുഖം വര്‌ധിക്കും. വ്യവഹാരവിജയം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‌മങ്ങളില്‌ സംബന്ധിക്കും. രോഗശമനം ഉണ്ടാകും.
തിരുവാതിര: മനസിന്റെ സ്‌ഥിതി മൂടിക്കെട്ടിയ നിലയിലായിരിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും സുഗമമായി മുന്നോട്ട്‌ പോയിയെന്നുവരില്ല. വിശ്രമം കുറയും. അതിരുകവിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം അപകടമായേക്കാം. ജലജന്യരോഗങ്ങള്‌ക്കും ഭവനമാറ്റത്തിന്‌ സാധ്യത.
പുണര്‍തം: പലതരത്തില്‌ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‌ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം മാര്‌ഗങ്ങളില്‌ ധനാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂമിയില്‌ നിന്നുള്ള ആദായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ബിസിനസില്‌ നേട്ടങ്ങള്‌. കലാരംഗത്ത്‌ പലതരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങള്‌ ലഭിക്കും.
പൂയം: ഗുണഫലങ്ങള്‌ ഒന്നൊന്നായി അനുഭവത്തില്‌ വരും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ച്‌ പ്രവര്‌ത്തിക്കും. ബന്ധുജനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്‌ഥര്‌ക്ക് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഇഷ്‌ടസ്‌ഥലത്തേയ്‌ക്ക് മാറ്റം ലഭിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകര്‌ക്കും അനുകൂലഫലങ്ങള്‌ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബന്ധുജനങ്ങളില്‌ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങള്‌ കിട്ടും. യാത്രകള്‌ വേണ്ടിവരും.
ആയില്യം: അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കള്‌ പിണക്കം മതിയാക്കും. രോഗാവസ്‌ഥയിലുള്ളവര്‌ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‌ പുതുതായി വാങ്ങും. സുഹൃത്തുക്കള്‌ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ഗുശാരീരികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമങ്ങള്‌ ശമിക്കും.
മകം: കലാരംഗത്ത്‌ പ്രവര്‌ത്തിക്കുന്നവര്‌ക്ക് പ്രശസ്‌തി. ഔദ്യോഗികപരമായ യാത്രകള്‌ വേണ്ടിവരും. മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‌, ഇന്റര്വ്യൂ എന്നിവയില്‌ വിജയിക്കുവാന്‌ സാധിക്കും. അന്യരുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്‌ നടത്തുന്നവര്‌ക്ക് വിജയം. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്‌ക്ക് അനുകൂലഫലം.
പൂരം: ഗൃഹനിര്‌മാണത്തില്‌ പുരോഗതി. കലാസാഹിത്യരംഗങ്ങളില്‌ പ്രവര്‌ത്തിക്കുന്നവര്‌ക്ക് അനുകൂലം. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവര്‌ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.കൂട്ടുകെട്ടുകള്‌മൂലം ആപത്തില്‌പ്പെടാം. മറ്റുള്ളവരില്‌നിന്ന്‌ സഹായം ലഭിക്കും.
ഉത്രം: രോഗദുരിതങ്ങള്‌ക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. ഏര്‌പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‌ വിജയം. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴില്‌പരമായും ഉയര്‌ന്നവിജയം കൈവരിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിക്ക്‌ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. ബന്ധുക്കള്‌ നിമിത്തം നേട്ടം. പൈതൃകസ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും.
അത്തം: മേലുദ്യോഗസ്‌ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. കുടുംബസമേതം യാത്രകള്‌ നടത്തും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്‌ക്ക് അനുകൂലഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ്‌ നടത്തുന്നവര്‌ക്ക് മികച്ച ലാഭം. ബന്ധുജനഗുണം വര്‌ധിക്കും. പുണ്യസ്‌ഥലങ്ങള്‌ സന്ദര്‌ശിക്കും.
ചിത്തിര: മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള്‌ സാധിക്കും. സമ്മാനങ്ങള്‌ ലഭിക്കുവാന്‌ ഇടയുണ്ട്‌. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്‌ വര്‌ധിക്കും. ധനകാര്യസ്‌ഥാപനങ്ങളില്‌ നിന്ന്‌ കടം വാങ്ങേണ്ടിവരും. വാഹനയാത്രകള്‌ക്കിടെ ധനനഷ്‌ടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യത. ഇഷ്‌ടജനങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടിവരും.
ചോതി: ഭവനമാറ്റത്തിന്‌ സാധ്യത. ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കേണ്ടിവരും. തൊഴില്രംഗത്ത്‌ നിലനിന്നിരുന്ന തടസങ്ങള്‌ മാറും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളില്‌ തടസങ്ങള്‌ നേരിടാം. യാത്രകള്‌ വഴി നേട്ടം. ഭവനനിര്‌മാണം പൂര്‌ത്തീകരിക്കും. രോഗാവസ്‌ഥയില്‌ കഴിയുന്നവര്‌ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗാര്‌ഥികള്‌ക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്‌.
വിശാഖം: താല്‌ക്കാലിക ജോലി സ്‌ഥിരപ്പെടും. പണമിടപാടുകളില്‌ നഷ്‌ടങ്ങള്‌ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ്‌ നിലനില്‌ക്കുന്നത്‌. മംഗളകര്‌മങ്ങളില്‌ സംബന്ധിക്കും. ഗൃഹനിര്‌മാണത്തില്‌ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. വിദ്യാര്‌ഥികള്‌ക്ക് പഠനത്തില്‌ മികവുപുലര്‌ത്താന്‌ സാധിക്കും.
അനിഴം: ഭൂമി, ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകര്‌ക്ക് ഉത്തമജോലി ലഭിക്കും. ആയുധം, അഗ്നി ഇവയാല്‌ പരിക്കേല്‌ക്കുവാന്‌ സാധ്യതയുണ്ട്‌. ഗുണാനുഭവങ്ങള്‌ വര്‌ധിച്ചുനില്‌ക്കും. ഏര്‌പ്പെടുന്ന പ്രവര്‌ത്തനങ്ങളില്‌ വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‌ ശമിക്കും.
തൃക്കേട്ട: സഹോദരങ്ങളില്‌നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിലില്‌ ഉത്തരവാദിത്വം വര്‌ധിക്കും. പ്രണയസാഫല്യമുണ്ടാകും. തൊഴില്‌പരമായ യാത്രകള്‌ വേണ്ടിവരും. അതിനാല്‌ത്തന്നെ ക്ഷീണം വര്‌ധിക്കും.. കൃഷിയില്‌ നിന്ന്‌ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിലില്‌ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങള്‌ കൈവരിക്കും. മംഗളകര്‌മങ്ങളില്‌ സംബന്ധിക്കും.
മൂലം: സുഹൃത്തുക്കള്വഴി കാര്യസാധ്യം. പൊതുപ്രവര്‌ത്തനങ്ങളില്‌ നേട്ടം. അലച്ചില്‌ വര്‌ധിക്കും. കഠിനപരിശ്രമംകൊണ്ട്‌ മാത്രമേ കാര്യസാധ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ട്‌ മൂലം പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‌ ചിലപ്പോള്‌ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരാം.
പൂരാടം: ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങള്‌ നിലനില്‌ക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്‌ഥാനലബ്‌ധിയുണ്ടാകും. സ്വദേശം വിട്ടുനില്‌ക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്നാല്‌ അതുമൂലം സാമ്പത്തികനേട്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വ്യവഹാരങ്ങളില്‌ വിജയം. തര്‌ക്കങ്ങളില്‌ മധ്യസ്‌ഥം വഹിക്കും.
ഉത്രാടം: ഏതെങ്കിലുംതരത്തിലുള്ള അവിചാരിത ധനലാഭം. വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും . അന്യദേശവാസം വേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തികവിഷമതകള്‌ ശമിക്കും. പുണ്യസ്‌ഥലങ്ങള്‌ സന്ദര്‌ശിക്കും. സന്താനങ്ങള്‌ക്കായി പണം ചെലവിടും. അര്‌ഹിക്കാത്ത ധനം കൈവശം വന്നുചേര്‌ന്നെന്നു വരാം.
തിരുവോണം: മാതൃഗുണം ലഭിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിവഴി നേട്ടം. കലാരംഗത്ത്‌ പ്രവര്‌ത്തിക്കുന്നവര്‌ക്ക് മികവ്‌. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുകയും അതില്‌ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വപ്രയത്നത്തില്‌ വിജയം. നേട്ടങ്ങള്‌ മനസന്തോഷം നല്‌കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‌ വര്‌ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
അവിട്ടം: അനാവശ്യചിന്തകള്‌ വര്‌ധിക്കും. അന്യരെ വാക്കുകൊണ്ട്‌ വേദനിപ്പിക്കും. ജീവിതസുഖം വര്‌ധിക്കും. സ്വന്തം കഴിവിനാല്‌ കാര്യങ്ങള്‌ സാധിക്കും. ദീര്‌ഘയാത്ര വേണ്ടിവരും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‌ വാങ്ങും. പിതൃസ്വത്ത്‌ ലഭിക്കുകയോ പിതാവില്‌ നിന്ന്‌ അനുഭവഗുണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും.
ചതയം: നിരാശ അധികരിച്ചു നില്‍ക്കും, ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കുകയില്ല , ആരോഗ്യസ്‌ഥിതിമോശമായിരിക്കും, മൂത്രായശ രോഗങ്ങള്‍ പിടിപെടാം, പണച്ചെലവധികരിക്കും അനാവശ്യ പണച്ചെലവ്‌ ദീഘ ദൂരയാത്രകള്‍ വേണ്ടിവരും , അടുത്തു പെരുമാറിയിരുന്നവരുമായി ഭിന്നതയുണ്ടാവും.
പൂരുരുട്ടാതി: സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകള്‍ , സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും, ആരോഗ്യപരമായി വിഷമതകള്‍, ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ നിയമന ഉത്തരവുകള്‍ ലഭിക്കാം, തൊഴില്‍ രംഗം പുഷ്‌ടിപ്പെടും.വാഗ്വാദങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും, പ്രേമ ബന്ധങ്ങളില്‍ തിരിച്ചടികള്‍, വാഹനത്തിന്‌ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍.
ഉത്രട്ടാതി: അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കള്‍ ഒന്നിക്കും , വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ തിരിച്ചടികള്‍, പുണ്യ സ്‌ഥല സന്ദര്‍ശനം , പരിശ്രമത്തിനു തക്ക ഫലം ലഭിക്കും , ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, വാക്കു തര്‍ക്കങ്ങള്‍, തൊഴില്‍ രംഗത്ത്‌ നേട്ടങ്ങള്‍.
രേവതി: ആയുധം, അഗ്നി ഇവയാല്‍ പരുക്കുകള്‍ക്കു സാദ്ധ്യത ,സ്വകാര്യ സ്‌ഥാപന ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ കൈയബദ്ധം പറ്റാം , സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ മേലുദ്യോഗസ്‌ഥരുടെ അപ്രീതി, പണമിടപാടുകളില്‍ നഷ്‌ടം, ബിസിനസ്സില്‍ നേരിയ എതിര്‍പ്പുകള്‍. ദാമ്പത്യ കലഹം അവസാനിക്കും.

സജീവ്‌ ശാസ്‌താരം (9656377700)

Ads by Google
Sunday 20 Aug 2017 01.32 AM
YOU MAY BE INTERESTED
Ads by Google
Loading...
TRENDING NOW