Friday, May 25, 2018 Last Updated 45 Min 1 Sec ago English Edition
Todays E paper
Ads by Google
Monday 03 Jul 2017 01.21 PM

സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാസഫലം - 2017 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ 31 വരെ

1192 മിഥുനം 17 മുതല്‍ കര്‍ക്കടകം 15 വരെ
uploads/news/2017/07/124078/jyothiPREDjuly030717.jpg

ഗ്രഹപ്പകര്‍ച്ചകള്‍


3-7-17-ല്‍ ബുധന്‍ കര്‍ക്കടകത്തില്‍
11-7-17-ല്‍ കുജന്‍ കര്‍ക്കടകത്തില്‍
16-7-17-ല്‍ 4.26 പി.എമ്മിന് രവി കര്‍ക്കടകത്തില്‍
21-7-17-ല്‍ ബുധന്‍ ചിങ്ങത്തില്‍
26-7-17-ല്‍ ശുക്രന്‍ മിഥുനത്തില്‍

ഗ്രഹമൗഢ്യാദികള്‍


4-7-2017 അസ്തമയത്തിന് ബുധന് ക്രമമൗഢ്യാവസാനം

ഗ്രഹയുദ്ധം


ഇല്ല

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)


ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചമായിരിക്കുകയില്ല. ശാരീരികമായ അലട്ടലുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ധനാഗമ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ക്രയവിക്രയരംഗത്ത് നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും.

പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനവസരം വന്നുചേരും. പൊതുരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കലഹത്തിനിടവരും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വേര്‍പാടില്‍ ദുഃഖിക്കാനിടവരും. സന്താനങ്ങള്‍ മൂലം മനോ വ്യസനത്തിനിടയാകും. അനുകൂലത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്തുവരുന്ന പല കര്യങ്ങളും ദുരിതത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ധനനഷ്ടത്തിനിടവരും. കടബാദ്ധ്യതകള്‍ കൂടും.

വിവാഹാലോചനകള്‍ നടന്നുകിട്ടാനിടയാകും. സ്വജനങ്ങളുമായി കലഹിക്കാനിടവരും. കാര്യതടസ്സം അനുഭവപ്പെടും. വിദേശയാത്രാപരിശ്രമങ്ങള്‍ തടസ്സപ്പെടും. തൊഴില്‍രംഗത്ത് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. പുതിയ തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനും ഇടയാകും. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹാലോചനകള്‍ക്ക് തടസ്സം നേരിടും.

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ മാസം അനുകൂലമാണ്. പരീക്ഷാവിജയം ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിയമന ഉത്തരവുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ തടസ്സം നേരിട്ടേക്കാം. സര്‍ക്കാര്‍ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രൊമോഷനും സ്ഥലംമാറ്റവും ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് പൊതുജനപിന്തുണ വര്‍ദ്ധിക്കും.

പരിഹാരം:


ശനിയാഴ്ചതോറും ശാസ്താക്ഷേത്രത്തില്‍ നീരാജനം സമര്‍പ്പിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം തുളസിമാല സമര്‍പ്പണം, പാല്പായസ നിവേദ്യം, ഭാഗ്യസൂക്താര്‍ച്ചന എന്നിവ നടത്തി താഴെപ്പറയുന്ന മന്ത്രം നാലു പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

''ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേശം
വിശ്വാകാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവര്‍ണ്ണം ശുഭാംഗം
ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിര്‍ധ്യാനഗമ്യം
വന്ദേ! വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സര്‍വ്വലോകൈകനാഥം.''

ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)


കണ്ടകശ്ശനിദോഷം ഉള്ള സമയമാണ്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും അനുഭവിച്ചു വരുന്ന രോഗങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് വര്‍ദ്ധിക്കാനിടയായേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചമായിരിക്കുകയില്ല. പണച്ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വേര്‍പാടില്‍ ദുഃഖിക്കാനിടവരും. സഹായികളായി നിന്നവര്‍ ശത്രുക്കളാകാനും ഇടയായേക്കാം.

സന്താനഗുണം ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹാലോചനകള്‍ നടന്നുകിട്ടാനിടയാകും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് അപവാദ പ്രചരണം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസ്സുകള്‍ പ്രതികൂലമാകും. വിവാഹാലോചനകള്‍ക്ക് കാലതാമസം നേരിടും. വിദേശയാത്രാപരിശ്രമങ്ങള്‍ സഫലീകരിക്കും. തൊഴില്‍തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും.

വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ പലതും നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ മാസം അനുകൂലമല്ല. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിയമന ഉത്തരവുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ താമസം നേരിടും. സര്‍ക്കാര്‍ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശിക്ഷണനടപടികളെ നേരിടേണ്ടതായിവരും. രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് പൊതുജന പിന്തുണ കുറയും. ബിസിനസ്സില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കാനിടയായേക്കാം.

പരിഹാരം:


ശനിയാഴ്ചതോറും ശാസ്താക്ഷേത്രത്തില്‍ നീരാജനം സമര്‍പ്പിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന മന്ത്രം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക.

''നീലാഞ്ജന സമാനാഭം
രവിപുത്രം യമാഗ്രജം
ഛായാമാര്‍ത്താണ്ഡ സംഭൂതം
തം നമാമിശനൈശ്ചരം.''

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)


ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പണച്ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചമായിരിക്കുകയില്ല. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കുറയും. ബന്ധുജനങ്ങളില്‍നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളില്‍നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനവസരം വന്നുചേരും.

മാതൃസ്ഥാനീയര്‍ക്ക് ക്ലേശങ്ങള്‍ ഏറിവരും. സന്താനങ്ങള്‍ മൂലം മനഃസമാധാനം കുറയും. കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. ശത്രുശല്യം കുറയും. കടബാദ്ധ്യതകള്‍ കൂടും. യാത്രാവേളകള്‍ ദുരിതപൂര്‍ണ്ണമായേക്കാം. തടസ്സപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതിനിടയാകും. ദീര്‍ഘകാലമായി തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന രോഗദുരിതങ്ങള്‍ക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. വിദേശയാത്രാപരിശ്രമങ്ങള്‍ ധനനഷ്ടത്തില്‍ കലാശിക്കും.

തൊഴില്‍രംഗത്ത് വിജയപ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ആടയാഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനവസരം വന്നുചേരും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ മാസം അനുകൂലമാണ്. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിയമന ഉത്തരവുകള്‍ ലഭിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രൊമോഷനും സ്ഥലംമാറ്റവും ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് പൊതുജനപിന്തുണ വര്‍ദ്ധിക്കും.

പരിഹാരം:


വ്യാഴാഴ്ചതോറും വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില്‍ തുളസിമാല സമര്‍പ്പണം, സഹസ്രനാമാര്‍ച്ചന എന്നിവ നടത്തി താഴെപ്പറയുന്ന മന്ത്രം നാലു പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക.

''ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
ധന്വന്തരമൂര്‍ത്തയേ അമൃതകലശ ഹസ്തായ
സര്‍വ്വാമയ വിനാശായത്രൈ ലോക്യ
നാഥായ മഹാവിഷ്ണവേ സ്വാഹാ.''

Ads by Google
Loading...
TRENDING NOW