പാലക്കാട്‌

The Gateway of Kerala

Recent News

Obituary

  • mangalam malayalam online newspaper

    മറിയക്കുട്ടി

    ആനക്കര: കുമരനല്ലൂര്‍ പരേതനായ തുറക്കല്‍ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ മറിയക്കുട്ടി(88) നിര്യാതയായി. കുമരനല്ലൂര്‍ എ.ജെ.ബി സ്‌കൂള്‍ മാനേജരും

Local Features

Ads by Google
Ads by Google
Ads by Google
Back to Top
session_write_close(); mysql_close();