Last Updated 45 min 27 sec ago
Ads by Google
01
Sunday
May 2016

Vasthu

വാസ്‌തുശാസ്‌ത്രം ഭാഗം - 4

വാസ്‌തുവും ജ്യോതിഷശാസ്‌ത്രവും

വേദത്തിന്റെ കണ്ണ്‌ എന്നു പ്രസിദ്ധമായതും വേദാംഗങ്ങളായ ശിക്ഷ, കല്‍പം, വ്യാകരണം, നിരുക്‌തം, ചന്ദസ്‌, ജ്യോതിഷം ഇവകളില്‍ പ്രധാനമായതുമായ ജ്യോതിഷശാസ്‌ത്രം, വാസ്‌തു ശാസ്‌ത്രവുമായി എങ്ങനെയെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 9 ഗ്രഹങ്ങളേയും 12 രാശികളേയും അടിസ്‌ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്‌ ജ്യോതിഷശാസ്‌ത്രം....

Read More

ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം വീടുവച്ചാല്‍

മനുഷ്യാതീത പ്രാപഞ്ചിക ശക്തികള്‍ പ്രവഹിക്കുന്ന താന്ത്രിക യന്ത്രമാകുന്നു ക്ഷേത്രം. തികച്ചും ആദ്ധ്യത്മികത്തിനുപരി അനേകകോടി ശക്തിസ്ഫുലിംഗങ്ങള്‍ പ്രവഹിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥനാലയമോ, അസംബ്ലിഹാളോ അല്ലയെന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഗ്നിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോള്‍ താപം അനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ ക്ഷേത്ര അന്തര്‍മണ്ഡലത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ ദൈവികശക്തി നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു....

Read More

വീടിന്റെ പ്രധാനവാതില്‍ എങ്ങോട്ട്‌

വീടിന്റെ മുഖം എങ്ങോട്ടാണ്‌ വേണ്ടതെന്ന്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും സംശയമാണ്‌. റോഡ്‌ മുന്നിലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില വീടുകള്‍ പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നപോലെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ കാണാം. ചിലയിടത്ത്‌ ഏറ്റവും കാഴ്‌ചയില്‍ ഭംഗിയായി വരേണ്ട സ്‌റ്റെപ്പുകള്‍ ഒരു വൃത്തിയും വെടപ്പുമില്ലാത്തപോലെ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കും....

Read More

വാസ്‌തുശാസ്‌ത്രം ഭാഗം -3

വാസ്‌തുവും മനുഷ്യ ശരീരവും

വീടിന്റെ ദര്‍ശനം കിഴക്കോട്ട്‌ വരുന്നത്‌ ഉത്തമമായി കരുതുന്നു. എന്നാല്‍ രാജവീഥിക്കഭിമുഖമായി ഗൃഹം നിര്‍മ്മിക്കണമെന്നതിനാല്‍ എല്ലായിടത്തും ഇത്‌ പ്രായോഗികമല്ല. എന്നാല്‍ ഗൃഹം ഏതു ദിക്കില്‍ ദര്‍ശനമായിരുന്നാലും കിഴക്കോട്ട്‌ ഒരു വാതില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്‌ ഉത്തമമാണ്‌. പ്രപഞ്ച സൃഷ്‌ടിക്ക്‌ ആധാരമായിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്‌?...

Read More

വീടിന്റെ ദര്‍ശനം: ഉത്തമമായ ദിക്ക്‌

ഭൂമിക്ക്‌ ഒരു കാന്തിക തരംഗ സംരക്ഷണ വലയമുണ്ടെന്ന്‌ സ്‌കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളില്‍ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. സ്വജാതീയ ധ്രുവങ്ങള്‍ വികര്‍ഷിക്കുന്നു....

Read More

വാസ്‌തു ശാസ്‌ത്രം ഭാഗം - 2

കിടപ്പിന്റെ നിയമങ്ങള്‍

തെക്ക്‌ ദിശയില്‍ തല വച്ചാല്‍ പിതൃക്കളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാം. പടിഞ്ഞാറേക്ക്‌ കാല്‍ വച്ച്‌ ശിരസ്‌ കിഴക്കോട്ടാക്കി കിടക്കുമ്പോള്‍ ദേവന്മാര്‍ പ്രസാദിക്കുന്നു. അതുമൂലം ഋഷിമാര്‍ ശാന്തരായി വര്‍ത്തിക്കുന്നു....

Read More

വാസ്‌തുവിന്റെ ആവശ്യകത: ശാസ്‌ത്രീയ പഠനം

ഭൂമിയുടെ കാന്തിക പ്രഭാവത്തിന്‌ അനുകൂലമല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ കാന്തികപ്രവാഹമെങ്കില്‍ ഭൂമിയുടെ കാന്തിക വലയത്തെ എതിര്‍ത്ത്‌ നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വീട്‌ നശിക്കുന്നു. ആ വീട്ടില്‍ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനും പുരോഗതി ഉണ്ടാകാതെ വരുന്നു. നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ദേവാസുരയുദ്ധത്തില്‍ ഭൂമിയിലേക്ക്‌ നിലംപതിച്ച അസുരനാണ്‌ വാസ്‌തുപുരുഷന്‍....

Read More

വാസ്‌തു : സത്യമോ മിഥ്യയോ?

ഇന്ന്‌ വീടു വിട്ടിറങ്ങി ഏകാന്തതയില്‍ വര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴാണ്‌ ശാന്തി കൈവരുന്നത്‌. ഒരു നാലുകെട്ടിന്റെയോ, വാസ്‌തു ശാസ്‌ത്രമനുസരിച്ച്‌ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങളുടെയോ സമീപത്തു ചെന്നാലുള്ള ശാന്തി ഒന്നനുഭവിക്കൂ! ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തില്‍ പ്രാണസഞ്ചാരം തടസ്സമില്ലാതെ വര്‍ത്തിക്കും. അതു തടസ്സപ്പെട്ടാല്‍ രോഗങ്ങള്‍ വരും....

Read More

പുതിയ വീട്ടിലേക്ക്‌ താമസം മാറുമ്പോള്‍

വാസ്‌തുബലി രണ്ട്‌ രീതികളിലാണ്‌ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്‌. ഒന്ന്‌ ഗണപതിഹോമത്തിന്‌ തലേന്ന്‌ വൈകിട്ട്‌ (64) അറുപത്തി നാല്‌ കളം ഇട്ട്‌ ചെയ്യുന്ന വാസ്‌തുബലി. ഇതിനോടൊപ്പം സര്‍വ്വദേവതാപൂജയും ഭഗവതിപ്രീതിക്ക്‌ ഭഗവതി സേവയും ചെയ്‌ത് വരുന്നുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഇന്നിത്‌ രണ്ട്‌ ദിവസങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായേ സാധാരണ കാണാറുള്ളൂ....

Read More

ഗൃഹദര്‍ശനം, ഉത്തമമായ ദിക്ക്‌- ഒരു ശാസ്‌ത്രീയ വിശകലനം

ഗൃഹങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ ദര്‍ശനം പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്‌ തെക്കിനിക്കാണ്‌. അതായത്‌ തെക്കിനിപ്പുരയായാണ്‌ വീട്‌ പണിയേണ്ടത്‌. അപ്പോള്‍ ആ വീടിന്‌ ദര്‍ശനം വടക്കോട്ടായി. പടിഞ്ഞാറ്റിനിപ്പുരയായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വീടിന്റെ ദര്‍ശനം കിഴക്കോട്ടാണ്‌. കിഴക്കോട്ടുള്ള ദര്‍ശനത്തിന്‌ രണ്ടാം സ്‌ഥാനമേ നല്‍കുന്നുള്ളൂ....

Read More

വാസഗൃഹത്തേയും ഭൂമിയേയും ബാധിക്കുന്ന അഞ്ചുതരം ദോഷങ്ങളും പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങളും

അനാദികാലം മുതല്‍ക്കേ മനുഷ്യന്‍ കാലാവസ്‌ഥയെ അതിജീവിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും മറ്റുമായി ഭൂമിയില്‍ ഗൃഹം നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്നു. നമ്മള്‍ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയെന്നത്‌ നമ്മുടെ ആരൂഢമാണ്‌. അവിടം ഈശ്വരാനുഗ്രഹയോഗ്യമാക്കണമെങ്കില്‍ വളരെ കടമ്പകള്‍ കടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു....

Read More

വാസ്‌തു ജ്യോതിഷം

വാസ്‌തുവിദ്യയില്‍ നിര്‍മ്മിതികളുടെ അഭിമുഖത്വം വളരെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണല്ലോ. സൂര്യച്‌ഛായ അനുസരിച്ച്‌ ദിക്കുകളുടെ സൂക്ഷ്‌മ നിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്ന രീതിക്കാണ്‌ ദിക്‌ പരിച്‌ഛേദമെന്ന്‌ പറയുന്നത്‌. ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതും ജ്യോതിഷ തത്വങ്ങളാണ്‌. വേദാംഗമായ ജ്യോതിഷം ഏറ്റവും പുരാതനവും മറ്റേത്‌ ശാസ്‌ത്രങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ്‌. വാസ്‌തു ശാസ്‌ത്രവുമായും ജ്യോതിഷത്തിന്‌ ബന്ധമുണ്ട്‌....

Read More
Ads by Google
Ads by Google
Back to Top